top of page

Fram-gångsrik förändring

Bygg effektiva team

Varför gör de inte bara som jag säger?

Ofta hör jag denna mening.

Denna föreläsning handlar om hur du framgångsrikt kan förändra saker i din organisation och få medarbetarna ombord och faktiskt må bra om förändringen. Förändringar är något vi gör hela tiden i organisationer och det finns sätt att göra dem enklare. Ledarskapet och kommunikationen måste vara tydlig och konsekvent.

Stora förändringar misslyckas ofta eftersom de anställda inte köper in eller motverkar.

Jag kommer att ge dig tips om hur du och dina chefer kan göra det och lyckas.

Jag arbetar på engelska och svenska och främst i Europa men reser med glädje vart som helst.

Om du behöver en workshop såväl som en föreläsning? Inga problem alls.

Grupper utvecklas över tiden och en dag verkar allt bra och i nästa bryter helvetet ut, vad hände? Du kanske är i en ny fas.

Mycket ofta kan vi inte välja vårt eget team om vi befordras eller börjar ett nytt jobb som chef eller ledare. Du har alla dessa bra idéer för att hantera teamet och leda dem till framgång. Du får en överraskning! De vill inte vara med. I det här talet får du tips och insikter om vad som händer, bakom scenen. Grupputveckling är avgörande för att få en lycklig och effektiv arbetskraft.

Jag arbetar på engelska och svenska och främst i Europa men reser med glädje vart som helst.

Om du behöver en workshop såväl som ett föreläsning, inga problem alls.

Birgitta Sjöstrand in 2016

Talking about the importance of purpose.

bottom of page